วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บทที่ 3 การใช้โปรแกรม Macromedia authorware 6

การเปลี่ยนไอคอนส่วนตัว
การเปลี่ยนไอคอนส่วนตัว สามารถกระทำได้ดังนี้
1. ท่านต้องสมัครเป็นสมาชิก SURIN.NET ก่อน โดยคลิ๊กที่รูปภาพไอคอน หลังจากนั้น ให้กรอกข้อมูลต่างๆ ตามคำแนะนำที่ปรากฏ รวมถึงการยืนยันการสมัครให้เรียบร้อย
2. เมื่อสมัครสมาชิกและยืนยันการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านทำการ ล็อกอิน โดยคลิ๊กที่รูปภาพไอคอน ป้อนชื่อสมาชิก และรหัสผ่านของท่านให้เรียบร้อย ถ้าทุกอย่างถูกต้อง ท่านจะได้รับข้อความแสดงการ
ล็อกอิน และที่บรรทัดสถานะกลางหน้าจอ จะปรากฏข้อความว่า "ขณะนี้คุณคือ" ตามด้วย ชื่อสมาชิกของท่าน
3. ขณะนี้ภาพไอคอนของท่านจะเป็นภาพ หากต้องการเปลี่ยนไอคอนใหม่ สามารถทำได้โดยคลิ๊กที่ จากนั้นท่านจะเข้าสู่หน้าต่าง สำหรับการแก้ไขข้อมูลสมาชิกของท่าน และเลือกคำสั่ง เปลี่ยนไอคอนใหม่ จากนั้น
จะปรากฏรายการไอคอน ให้ท่านเลือก เพื่อเป็น ภาพไอคอนประจำตัวของท่าน ซึ่งภาพไอคอนนี้จะไม่ซ้ำกันกับสมาชิกคนอื่นๆ ภาพใดที่มีสมาชิกใช้ไปแล้ว คนอื่นๆ จะไม่สามารถใช้ภาพซ้ำกันได้ หากรายการ
ไอ คอนที่มีให้ท่านเลือก ยังไม่ถูกใจ หรือตรงกับความต้องการของท่าน ท่านสามารถหาภาพไอคอนมาใช้เอง โดยมีขั้นตอนดังหัวข้อด้านล่าง
การหาภาพไอคอนมาใช้เอง
การหาภาพไอคอนมาใช้เอง มีลำดับขั้นตอนดังนี้
1. ท่านต้องเป็นสมาชิก SURIN.NET อยู่แล้ว โดยวิธีการสมัครให้ดูจากหัวข้อข้างบน

2. จัดเตรียมรูปแบบไอคอนที่ต้องการ โดยรูปภาพไอคอนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นแฟ้มภาพชนิด .gif
- ขนาดภาพไม่เกิน 32 x 32 pixel
- เนื้อที่ของแฟ้มภาพไม่เกิน 5 KB
- ไม่เป็นภาพที่ส่อไปทางลามกอนาจาร หรือผิดศีลธรรมอันดี
3. ส่งอีเมล์มาที่ webmaster@surin.net โดยที่ตั้งหัวเรื่องหรือ Subject ของอีเมล์ว่า "เปลี่ยนไอคอน" เขียน ชื่อสมาชิก ของท่านในบรรทัดแรก ของข้อความในอีเมล์ เขียน รหัสผ่าน ของท่านในบรรทัดที่สอง ของข้อความอีเมล์ และแนบ แฟ้มภาพไอคอน ตามที่ท่านได้เตรียมไว้ในข้อ 2. มากับอีเมล์ด้วย